Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Projekt „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0003048) je spolufinancován Evropskou unií a je součástí Operačního programu Zaměstnanost.

Logo SPO JMK

Publikace „Jak chránit práva rodičů s psychosociálním postižením a jejich děti“

Mgr. Šimůnková, zástupkyně veřejného ochránce práv,uveřejnila publikaci "Jak chránit práva rodičů s psychosociálním postižením a jejich děti", která shrnuje poznatky VOP v této oblasti a obsahuje praktickádoporučení pro zástupce OSPOD, veřejné opatrovníky, sociální pracovníka a poskytovatele sociálních a zdravotních služeb, ale i rodiče

Dále uvádí, že „…se v posledních letech setkávají se stále větším počtem rodičů s postižením, do jejichž práva na rodinný život bylo nešetrně zasaženo, a proto se rozhodla k vydání doporučení a doufá, že přiložené publikace přispějí ke zvýšení povědomí o tom, že někteří rodiče, i když potřebují k výkonu rodičovských kompetencí podporu, mají spolu se svými dětmi stejné právo na rodinný život jako všichni ostatní“.

Součástí doporučení je jednoduchý „checklist“ pro posouzení zásahu do rodičovských práv a krátké shrnutí pro samotné rodiče ve formě letáčků.