Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Projekt „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0003048) je spolufinancován Evropskou unií a je součástí Operačního programu Zaměstnanost.

Logo SPO JMK

Online panelová diskuze „Digitalizace vzdělávání a kybernetická bezpečnost (dětí).“

Dne 22.03.2021 proběhla online panelová diskuze na téma "Digitalizace vzdělávání a kybernetická bezpečnost (dětí).“ Pořadatelem bylo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost. V rámci diskuze byla probrána témata transformace výuky do online prostředí, kyberkriminalita jako multidisciplinární problém, prevence přesycení online prostředím, budování kyber důvěry, možnosti využití získaných zkušeností v době po covidu. Součástí diskuze bylo rovněž sdílení zkušeností studentů, praktických rad pro rodiče a zodpovězení otázek účastníků, týkajících se nastavení podmínek online výuky a jejích důsledků. Záznam online panelové diskuze je k dispozici na následujícím odkazu: Záznam online panelové diskuze Digitalizace vzdělávání a kybernetická bezpečnost (dětí) 22.03.2021

Organizátoři rovněž sdíleli následující užitečné odkazy:

odkaz na Kurz základů kybernetické bezpečnosti široké veřejnosti bez nutnosti registrace: Kybernetická bezpečnost - osvěta

odkaz na preventivní programy: Peer program