Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Projekt „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0003048) je spolufinancován Evropskou unií a je součástí Operačního programu Zaměstnanost.

Logo SPO JMK

Pěstounství jako zápas o duši

Zveme všechny zájemce o náhradní rodinnou péči, pěstouny, zástupce doprovázejících organizací na mezinárodní setkání Pěstounství jako zápas o duši. Jde o dva večery 13. a 14. května , věnované vyprávěním a svědectvím pěstounů ze Slovenska, Česka, Maďarska a Polska o jejich cestě s přijatými dětmi. Prostor bude i na diskusi a odborné komentáře. Moderuje Karolina Antlová. Více infromací, včetně přihlášky.