Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Projekt „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0003048) je spolufinancován Evropskou unií a je součástí Operačního programu Zaměstnanost.

Logo SPO JMK

Rizika na internetu a sociálních sítích – nebuďte na to sami

Děti a dospívající se setkávají s kyberšikanou, zneužitím intimních fotek, lákáním na schůzku, vyhrožováním. Někdy samy neodhadnou, co mohou na internetu zveřejnit a co už může někomu jinému ublížit. Často se jedná o velmi citlivá témata, narušení intimity. Děti se nejen bojí, ale i stydí. Linka bezpečí se snaží na rizika internetu citlivě upozornit a nabídnout kontakt v situaci, kdy se děti do nějakých potíží dostanou. Spot má za cíl na rizika internetu citlivě upozornit a nabídnout kontakt v situaci, kdy se děti do nějakých potíží dostanou. V rámci pasivního poradenství nabízí Linka bezpečí dále Podcast Na tenké Lince a Blog.