Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Projekt „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0003048) je spolufinancován Evropskou unií a je součástí Operačního programu Zaměstnanost.

Logo SPO JMK

Multidisciplinární tým Centra Anabell pro rodiny s dětmi s duševními obtížemi

Centrum Anabell představuje multidisciplinární tým, který pořádá setkávání pro rodiny s dětmi ve věku 7 až 14 let, u kterých se objeví různé duševní obtíže, které mohou narušovat jeho vztahy ve škole, s kamarády, sourozenci či rodiči.

Průběh spolupráce:

- úvodní setkání s metodikem služby, vyplnění dotazníku a zmapování míry ohrožení zdraví a míru rodičovských možností zvládat situaci

- setkání rodiny se členy multidisciplinárního týmu ve složení sociální pracovník, zdravotnický pracovník, rodinný terapeut a speciální pedagog

- naplánování dalšího průběhu spolupráce přímo na míru v podobě 4 setkání s multidisciplinárním týmem

- dále je k dispozici až 9 individuálních edukačně - konzultačních hodin s odborníky

Výsledkem celé spolupráce bude posílení rodiny danou situaci společně zvládat, mít ji pod kontrolou a žít spokojený život.

Více informací na http://www.centrum-anabell.cz/