Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Projekt „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0003048) je spolufinancován Evropskou unií a je součástí Operačního programu Zaměstnanost.

Logo SPO JMK

Hledáme nové pěstouny

V rámci projektu „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravské kraje II“ (registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0003048), jenž aktuálně realizujeme, je jednou z klíčových aktivit podpora profesionální pěstounské péče a zefektivnění systému zprostředkování náhradní rodinné péče pro děti v Jihomoravském kraji. V těchto dnech startuje mediální (náborová) kampaň, zaměřená na vyhledávání nových tzv. „dlouhodobých“ pěstounů, případně pěstounů na přechodnou dobu pro oblast Jihomoravského kraje.

Rádio Petrov bude v následujících měsících několikrát denně vysílat náborové spoty, můžete se těšit také na diskusní pořad o pěstounství, v autobusech regionálních linek IDSJMK a ve vybraných nemocnicích v Jihomoravském kraji pak spatříte naše nové letáčky.