Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Projekt „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0003048) je spolufinancován Evropskou unií a je součástí Operačního programu Zaměstnanost.

Logo SPO JMK

Hledáme nové pěstouny, možná právě Vás.

Některé věci dítě jinde než v rodině nezažije.
Něco se dítě jinde, než v rodině nenaučí.

Máte dost lásky a odvahy? 
Máte energii a chuť pomáhat?
Máte dost tolerance a pochopení pro druhé?
Máte hezký vztah k dětem a ideálně i nějaké zkušenosti s nimi?
Můžete nabídnout bezpečné zázemí dítěti, které potřebuje rodinu?

Pěstoun je člověk, který se dokáže postarat o cizí dítě, přijmout ho se všemi jeho zvláštnostmi, problémy a potřebami, dokáže mít ho rád a poskytnout mu zázemí tak dlouho, jak bude zapotřebí. Respektuje přitom vztah dítěte k biologické rodině a umožňuje a podporuje s ní kontakt.
Do pěstounské péče přicházejí děti různého věku, od batolat po dospívající, různého etnika, zdravé i se zdravotním či psychickými problémy, jednotlivě i jako skupiny sourozenců. Jedná se o děti, o které jejich rodiče nemohou, nedovedou nebo nechtějí z různých důvodů pečovat.
Pěstounská péče je státem garantována, zprostředkována a podporována i ekonomicky. Pěstounovi náleží za výkon jeho funkce odměna a dítěti příspěvek na úhradu potřeb dítěte.
O zprostředkování pěstounské péče se žádá prostřednictvím sociálního odboru obce s rozšířenou působností podle místa vašeho trvalého bydliště.