Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Projekt „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0003048) je spolufinancován Evropskou unií a je součástí Operačního programu Zaměstnanost.

Logo SPO JMK

Odpovědi MPSV na dotazy OSPOD

Aktuální otázky řešené v rámci České republiky prostřednictvím OSPOD Krajských úřadů. Nejasnosti týkající se agendy sociálně-právní ochrany jsou ze strany OSPOD primárně konzultovány s krajskými úřady.

I. část (leden-září 2017)

II. část (říjen-prosinec 2017)

III. část (leden-březen 2018)