Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Projekt „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0003048) je spolufinancován Evropskou unií a je součástí Operačního programu Zaměstnanost.

Logo SPO JMK

Pomoc dětem z Ukrajiny - koordinovaný postup MPSV

V souvislosti s událostmi na Ukrajině vydalo MPSV informační materiál s koordinovaným postupem pomoci dětem z Ukrajiny. informační materiál je zaměřen jak na poskytnutí informací o možnostech zájemců z řad české veřejnosti o pomoc, a poté i na postup zajištění péče o dítě přijíždějící z Ukrajiny buď samotné či v doprovodu cizí osoby. K němu náleži metodický pokyn postupu orgánů sociálně-právní ochrany dětí v případě výskytu nezletilých dětí bez doprovodu či v doprovodu cizí osoby. Dále je přiložen informační materiál nevládní organizace Veterináři bez hranic ČR, o.p.s, která nabízí veterinární pomoc pro zvířata prchající s lidmi z Ukrajiny.

 

Více v níže přiloženém materiálu:Přiložené soubory