logo EU

Projekt „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0003048) je spolufinancován Evropskou unií a je součástí Operačního programu Zaměstnanost.

Novinky

Pěstounská péče

Jedná se o formu náhradní rodinné péče, jejímž prostřednictvím se zajišťuje péče o děti, které se ocitnou v obtížné rodinné situaci. Pěstounská péče má přednost před péčí ústavní a její účel je v zásadě odlišný od osvojení. NOZ zdůrazňuje, že nemůže-li o ...

zobrazit článek