logo EU

Projekt „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0003048) je spolufinancován Evropskou unií a je součástí Operačního programu Zaměstnanost.

Novinky

Osvojení

Osvojení jako forma náhradní rodinné péče je upravena v NOZ, řízení o osvojení je upraveno samostatně v zákoně č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Osvojením se nově rozumí přijetí cizí osoby za vlastní, a jeho předpokladem je takový vztah mez ...

zobrazit článek