Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Projekt „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0003048) je spolufinancován Evropskou unií a je součástí Operačního programu Zaměstnanost.

Logo SPO JMK

Orgány sociálně-právní ochrany

Sociálně-právní ochranu zajišťují orgány sociálně-právní ochrany, jimiž jsou:

1. krajské úřady

2. obecní úřady obcí s rozšířenou působností

3. obecní úřady a újezdní úřady

4. Ministerstvo práce a sociálních věcí

5. Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí

6. Úřad práce České republiky - krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu

2016_spravni_hranice_jmk_orpy_bar_a3_upravene.jpg