Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Projekt „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0003048) je spolufinancován Evropskou unií a je součástí Operačního programu Zaměstnanost.

Logo SPO JMK

Pomoc Ukrajině

18.3.2024

Centrum pro cizince Jihomoravského kraje ve spolupráci s odborem sociálních věcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje připravilo informační leták pro ukrajinské rodiny s postupem zajištění péče o nezletilé dítě v případě, kdy se rodič chystá na cestu do zahraničí na delší dobu a dítě zůstává v České republice. V příloze jsou vloženy letáky v češtině i ukrajinštině.

8.3.2024

Připravované změny v délce poskytování bezplatného státního humanitárního ubytování osobám s udělenou dočasnou ochranou dle Lex VI vejdou v platnost od 01.09.2024.Od tohoto data bude státní humanitární ubytování poskytováno nejvýše na dobu 90 dní od udělení první dočasné ochrany. Změna se týká i zranitelných osob. Po uplynutí této doby si budou muset všechny osoby využívající systému bezplatného státního humanitárního ubytování zajistit vlastní ubytování. Pokud tedy dne 31.08.2024 osoba využívá státní humanitární ubytování již 90 dní (nebo déle), nebude jej moci od 01.09.2024 využívat bezplatně dále. Státní humanitární ubytování bude muset opustit nebo si jej hradit sama na základě klasického smluvního vztahu. Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra připravil komunikační materiály, které naleznete v příloze v českém i ukrajinském jazyce.

14.3.2023

Všeobecná zdravotní pojišťovna vytvořila informační leták s pokyny pro ukrajinské uprchlíky s prodlouženou dočasnou ochranou v ČR. Informační leták shrnuje jejich povinnosti vůči zdravotním pojišťovnám. Více v příloze níže.

7.3.2023

Ministerstvo práce a sociálních věcí představuje letáky určené nezletilým cizincům bez doprovodu z Ukrajiny. Poskytují základní informace o fungování systému sociálně-právní ochrany na území České republiky, dočasné ochrany a opatrovnictví. Jsou určené jak nezletilým cizincům bez doprovodu z Ukrajiny, tak dětem, které jejich doprovod na našem území opustil. K dispozici jsou v jazykových mutacích angličtina, ukrajinština a ruština (pro ukrajinské uprchlíky, kteří přichází z oblastí, kde se mluví rusky). Letáky je možné poskytnout nejenom přímo nezletilým z UA, ale také je dále šířit mezi subjekty, které s touto cílovou skupinou pracují. V nejbližší době budou zveřejněny i na webových stránkách MPSV k Ukrajině a na webu http://www.pravonadetstvi.cz/.

23.8.2022

Jaké jsou české termíny pro školní pomůcky nebo předměty v rozvrhu? Jak se liší hodnocení a harmonogram školního roku v českých a ukrajinských školách? To se zájemci dozví v novém online kurzu češtiny „Nauč mě to”. Kurz je určen ukrajinským asistentům a asistentkám pedagoga, kteří budou v příštím školním roce působit v českých školách. Budou si moci procvičit slovní zásobu důležitou pro pedagogickou práci a také se připravit na situace, které mohou nastat během jejich práce ve škole.

18.8.2022

Ve spolupráci MPSV, Modré linky, Oblastního spolku Českého červeného kříže Prahy 1 byla zřízena linka sociální asistence pro občany Ukrajiny. Funkční je od 18.08.2022. Hlavním cílem je poskytnout občanům Ukrajiny v České republice informace i podporu. Linka je dostupná bezplatně na čísle 800 60 10 20, a to hned v několika jazycích. Fungovat bude ve dvou částech – sociální poradenství a krizová intervence.

24.6.2022

Specializovaná služba Českého červeného kříže (ČČK) se zabývá poskytováním pomoci rozděleným rodinám,pátráním po osobách nebo osudech lidí nezvěstných v důsledku ozbrojených konfliktů, vnitřních nepokojů, přírodních katastrof a migrace kdekoliv ve světě. Pátrací služba ČČK je součástí mezinárodní sítě Pátrací služby Červeného kříže, složené z pátracích služeb více než 190 národních společností Hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce, a Ústřední pátrací agentury Mezinárodního výboru ČK.

16.5.2022

Fakulta zdravotních studií Univerzity Pardubice na základě vlastních zkušeností z terénu vytvořila  ukrajinsko-českou verzi mobilní aplikace SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK V MOBILU. Jde o aplikaci, která umožňuje snadno najít konkrétní kontakt či informaci při řešení nepříznivých sociálních situací. Informace jsou uvedeny jak v ukrajinském, tak v českém jazyce. Aktuálně jsou pokryta nejčastěji řešená témata (nejde zatím o kompletní překlad české verze), informace budou průběžně doplňovány a aktualizovány. Aplikaci mohou využít jak klienti sami, tak sociální pracovníci při komunikaci s nimi.

16.5.2022

Fórum mobilních hospiců připravilo pro lidi, kteří prchají před válkou z Ukrajiny, informace o službách mobilních hospiců. V příloze najdete leták v barevné variantě, jedna stránka obsahuje informace v ukrajinštině a druhá v ruštině. Současně přikládáme také české znění textu.  

14.3.2022

V souvislosti s událostmi na Ukrajině vydalo MPSV informační materiál s koordinovaným postupem pomoci dětem z Ukrajiny. informační materiál je zaměřen jak na poskytnutí informací o možnostech zájemců z řad české veřejnosti o pomoc, a poté i na postup zajištění péče o dítě přijíždějící z Ukrajiny buď samotné či v doprovodu cizí osoby. K němu náleži metodický pokyn postupu orgánů sociálně-právní ochrany dětí v případě výskytu nezletilých dětí bez doprovodu či v doprovodu cizí osoby. Dále je přiložen informační materiál nevládní organizace Veterináři bez hranic ČR, o.p.s, která nabízí veterinární pomoc pro zvířata prchající s lidmi z Ukrajiny.

10.3.2022

Kancelář Veřejného ochránce práv vydala informační materiál pro děti přicházející z Ukrajiny. Na níže přiloženém odkazu se nachází osm důležitých otázek s odpověďmi v češtině a ukrajinštině, je přiložen i materiál k vytištění s interaktivními QR kody.

10.3.2022

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo souhrnnou informaci, určenou pro pro odborníky pracující s ohroženými dětmi-cizinci na území ČR v souvislosti s konfliktem na Ukrajině, platnou k 9. 3. 2022.

24.2.2022

Centrum pro cizince JMK je připravené maximálně pomoci těm, kteří pobývají v JMK a týká se jich a především jejich rodinných příslušníků situace na Ukrajině.