Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Projekt „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0003048) je spolufinancován Evropskou unií a je součástí Operačního programu Zaměstnanost.

Logo SPO JMK

Pomoc Ukrajině

14.3.2023

Všeobecná zdravotní pojišťovna vytvořila informační leták s pokyny pro ukrajinské uprchlíky s prodlouženou dočasnou ochranou v ČR. Informační leták shrnuje jejich povinnosti vůči zdravotním pojišťovnám. Více v příloze níže.

7.3.2023

Ministerstvo práce a sociálních věcí představuje letáky určené nezletilým cizincům bez doprovodu z Ukrajiny. Poskytují základní informace o fungování systému sociálně-právní ochrany na území České republiky, dočasné ochrany a opatrovnictví. Jsou určené jak nezletilým cizincům bez doprovodu z Ukrajiny, tak dětem, které jejich doprovod na našem území opustil. K dispozici jsou v jazykových mutacích angličtina, ukrajinština a ruština (pro ukrajinské uprchlíky, kteří přichází z oblastí, kde se mluví rusky). Letáky je možné poskytnout nejenom přímo nezletilým z UA, ale také je dále šířit mezi subjekty, které s touto cílovou skupinou pracují. V nejbližší době budou zveřejněny i na webových stránkách MPSV k Ukrajině a na webu http://www.pravonadetstvi.cz/.

23.8.2022

Jaké jsou české termíny pro školní pomůcky nebo předměty v rozvrhu? Jak se liší hodnocení a harmonogram školního roku v českých a ukrajinských školách? To se zájemci dozví v novém online kurzu češtiny „Nauč mě to”. Kurz je určen ukrajinským asistentům a asistentkám pedagoga, kteří budou v příštím školním roce působit v českých školách. Budou si moci procvičit slovní zásobu důležitou pro pedagogickou práci a také se připravit na situace, které mohou nastat během jejich práce ve škole.

18.8.2022

Ve spolupráci MPSV, Modré linky, Oblastního spolku Českého červeného kříže Prahy 1 byla zřízena linka sociální asistence pro občany Ukrajiny. Funkční je od 18.08.2022. Hlavním cílem je poskytnout občanům Ukrajiny v České republice informace i podporu. Linka je dostupná bezplatně na čísle 800 60 10 20, a to hned v několika jazycích. Fungovat bude ve dvou částech – sociální poradenství a krizová intervence.

24.6.2022

Specializovaná služba Českého červeného kříže (ČČK) se zabývá poskytováním pomoci rozděleným rodinám,pátráním po osobách nebo osudech lidí nezvěstných v důsledku ozbrojených konfliktů, vnitřních nepokojů, přírodních katastrof a migrace kdekoliv ve světě. Pátrací služba ČČK je součástí mezinárodní sítě Pátrací služby Červeného kříže, složené z pátracích služeb více než 190 národních společností Hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce, a Ústřední pátrací agentury Mezinárodního výboru ČK.

16.5.2022

Fakulta zdravotních studií Univerzity Pardubice na základě vlastních zkušeností z terénu vytvořila  ukrajinsko-českou verzi mobilní aplikace SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK V MOBILU. Jde o aplikaci, která umožňuje snadno najít konkrétní kontakt či informaci při řešení nepříznivých sociálních situací. Informace jsou uvedeny jak v ukrajinském, tak v českém jazyce. Aktuálně jsou pokryta nejčastěji řešená témata (nejde zatím o kompletní překlad české verze), informace budou průběžně doplňovány a aktualizovány. Aplikaci mohou využít jak klienti sami, tak sociální pracovníci při komunikaci s nimi.

16.5.2022

Fórum mobilních hospiců připravilo pro lidi, kteří prchají před válkou z Ukrajiny, informace o službách mobilních hospiců. V příloze najdete leták v barevné variantě, jedna stránka obsahuje informace v ukrajinštině a druhá v ruštině. Současně přikládáme také české znění textu.  

14.3.2022

V souvislosti s událostmi na Ukrajině vydalo MPSV informační materiál s koordinovaným postupem pomoci dětem z Ukrajiny. informační materiál je zaměřen jak na poskytnutí informací o možnostech zájemců z řad české veřejnosti o pomoc, a poté i na postup zajištění péče o dítě přijíždějící z Ukrajiny buď samotné či v doprovodu cizí osoby. K němu náleži metodický pokyn postupu orgánů sociálně-právní ochrany dětí v případě výskytu nezletilých dětí bez doprovodu či v doprovodu cizí osoby. Dále je přiložen informační materiál nevládní organizace Veterináři bez hranic ČR, o.p.s, která nabízí veterinární pomoc pro zvířata prchající s lidmi z Ukrajiny.

10.3.2022

Kancelář Veřejného ochránce práv vydala informační materiál pro děti přicházející z Ukrajiny. Na níže přiloženém odkazu se nachází osm důležitých otázek s odpověďmi v češtině a ukrajinštině, je přiložen i materiál k vytištění s interaktivními QR kody.

10.3.2022

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo souhrnnou informaci, určenou pro pro odborníky pracující s ohroženými dětmi-cizinci na území ČR v souvislosti s konfliktem na Ukrajině, platnou k 9. 3. 2022.

24.2.2022

Centrum pro cizince JMK je připravené maximálně pomoci těm, kteří pobývají v JMK a týká se jich a především jejich rodinných příslušníků situace na Ukrajině.