Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Projekt „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0003048) je spolufinancován Evropskou unií a je součástí Operačního programu Zaměstnanost.

Logo SPO JMK

Jak pokračuje interdisciplinární spolupráce na Hodonínsku?

V září 2018 se v budově Okresního soudu v Hodoníně sešla skupina aktérů zapojených do společného doprovázení rodičů, kteří v rámci rozvodového řízení řeší péči o děti.

Zástupci orgánu sociálně-právní ochrany dětí, soudu a sociálních služeb navázali na předchozí setkání, s cílem zaktualizovat nastavenou spolupráci. Ta spočívá ve vedení rozcházejících se rodičů ke vzájemné dohodě, která napomáhá ke spokojenosti dítěte a předchází negativním dopadům na dítě.

 

Co se podařilo? Na tomto setkání se zástupci skupiny shodli na důležitých bodech spolupráce:

 

1. Informování široké veřejnosti o nově vznikající praxi na soudě (např. krátkou zprávou do všech obcí v obci s rozšířenou působností (ORP) Hodonín, ORP Kyjov a ORP Veselí nad Moravou). Aktuálně rovněž vzniká leták „Plán soudní cesty při rozpadu rodiny“, který budou rodičům nabízet všichni zapojení aktéři. Rodiče tak budou dostávat stále stejné informace jak při jednání soudu, u advokátů, pracovníků OSPOD nebo v neziskových organizacích, které s rodinami pracují.

2. Zavedení společného a dostupného vzdělávání všech pracovníků, kteří s rozpadající se rodinou pracují v systému, zejména v oblasti edukace rodičů, rodinné terapie či mediace párů.

3. Znalost konkrétních služeb na Hodonínsku a jejich doporučení rodičům – pracovník okresního soudu, který má v dané problematice přehled, má informace o službách, jež mohou rozvádějícím se rodičům nabídnout podporu, aby bylo dosaženo nejlepšího zájmu dítěte.

Cílem Okresního soudu v Hodoníně je vést rodiče k vzájemné dohodě a rodičovskému plánu na úpravu výchovy a výživy dětí tak, aby byly v zájmu nezletilých dětí. Konkrétní harmonogram postupu interdisciplinární spolupráce, tzn. kdo, jakým způsobem a v jakém čase s rozcházejícími rodiči pracuje, si aktéři již vydefinovali. O dalším vývoji nového systému vás budeme rádi informovat.

 

Mgr. Gabriela Vybíralová

Projekt Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí

Ministerstvo práce a sociálních věcí

www.pravonadetstvi.cz