Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Projekt „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0003048) je spolufinancován Evropskou unií a je součástí Operačního programu Zaměstnanost.

Logo SPO JMK

Projekt KOMPLEXNÍ PÉČE O RODINU A DĚTI V (PO)ROZVODOVÉ SITUACI

Cílem projektu je poskytnout sociálním pracovníkům, kteří vykonávají agednu sociálně-právní ochrany dětí a dalším zainteresovaným osobám, které pracují v zařízení sociálně-právní ochrany dětí, poradenských a sociálních službách, rozšířené informace a způsoby řešení situací v rodin a dětí v rozvodové a porozvodovém stavu. Součástí metodik je popis inovativních metod práce, nových postupů a způsobů multioborové spolupráce. V rámci projektu vzniklo i několik zajímavých videí, které naleznete na webu.